3 manipuliacijos būdai, kurie greičiausiai naudojami ir su Jumis

Manipulacija Manipulacija

Protiniais ginklais žmonės naudojasi visur – rinkodaroje ir pardavimuose, politikoje ir mūsų asmeniniuose gyvenimuose. Pasitelkdami klaidingą argumentaciją jie įperša mums įsitikinimą, jog privalome galvoti taip, o ne kitaip. Tačiau ar galėtume paneigti, jog niekada nedarome to paties? Kažin. Kaip atpažinti manipuliavimą bei kaip elgtis, kai jumis manipuliuojama?

Ar nors vienas iš šių manipuliacijos būdų jums skamba pažįstamai?

1. Klaidinga dilema

Toks pasirinkimas pasižymi tuo, kad didžiulis kiekis sprendimų sumažinamas tik iki dviejų. Dažniausiai jie priklauso „viskas arba nieko“ ar „gerai arba blogai“ kategorijoms.

Pavyzdžiui: parduotuvės konsultantas rankose laiko du kaklaraiščius ir klausia: „Tai kaip manote, kuris iš jų labiausiai tinka prie jūsų marškinių?“ Parduotuvėje be šių dviejų dar yra gausybė kitų kaklaraiščių, tačiau jums siūlomi tik du, tarsi turėtumėte teisę rinktis tik iš jų.

Pavyzdžiui: jūsų vaikinas, jums dar bestudijuojant universitete, pasiperša, o jums sutikus priduria: „Jeigu tu iš tiesų mane myli, tikiuosi, kad mesi universitetą ir eisi dirbti, kad galėtume sumokėti už mano studijas.“ Pateikiama klaidinga dilema: arba jūs jį mylite ir mesite universitetą, arba jūs liksite studijuoti ir taip parodysite, kad savo sužadėtiniui gilių jausmų nepuoselėjate.

Patarimas: nesirinkite vieno iš pateiktų pasiūlymų automatiškai. Giliai įkvėpkite ir pats savo galva permąstykite kitus variantus, kurių, tikėtina, bus nemažai.

2. Netikslus priežastingumas

 Jums pateikiami faktai ar įvykiai taip, tarsi jie būtų lėmę vienas kitą, nors tame tiesos beveik nėra. Tai būdinga ne tik prietarams, bet ir rinkodaros specialistams.

Pavyzdžiui: jums pasiseka darbe kaip tik tą dieną, kai nusprendėte apsimauti savo mėgstamiausias kojines. Nuo tos dienos tikite, kad jų dėvėjimas neša jums sėkmę.

Pavyzdžiui: reklamos, kuriose olimpiniai čempionai, tarkime, valgo tam tikros firmos dribsnius su pienu. Taip netiesiogiai peršama idėja, jog šie konkretūs dribsniai padeda tapti čempionais.

Patarimas: šaltu protu permąstykite įvykių eigą ir pasitikrinkite, ar nemaišote tarpusavio ryšio (du reiškiniai susiję) su priežastingumu (vienas reiškinys lemia kitą).

3. Dėmesio nukreipimas

 Ši taktika pasižymi dėmesio nukreipimu į kitus, pagrindinei pokalbio ar veiklos temai, nepriklausančius dalykus. Taip neretai norima išvengti nepatogių klausimų, nemalonių užduočių ir pan.

Pavyzdžiui: užtenka pasiklausyti naujienų. Kone kasdien galima išgirsti, kaip žurnalistui uždavus tam tikrą klausimą, politikai lyg ir pradeda kalbėti ta tema, tačiau labai greitai jų mintys nušuoliuoja kažkur kitur, palikdamos klausimą neatsakytą.

Patarimas: nesileiskite užliūliuojami. Jeigu jaučiate, kad pašnekovo kalboje kažkas ne taip, o dėmesį tampa sunku sukoncentruoti, tiesiai ir aiškiai klauskite vėl. Nesileiskite išmušami iš vėžių.

Taigi, egzistuoja skirtingi manipuliacijos būdai. Svarbu nepamesti šalto proto bei stengtis atskirti, kada jumis manipuliuojama. Jei įžvelgiate manipuliaciją darbe, asmeniniuose santykiuose ar kitose situacijose, išlaikykite šaltą protą ir pasistenkite jai nepasiduoti. Pateikti patarimai gali praversti.